Generel info


Medlemsskab:

Ved tilslutning udfyldes indmeldingsblanket og der betales tilslutningspris. Blanket og betaling skal være Foreningen i hænde før tilslutningen iværksættes.

Betaling:

Betaling skal ske den første bankdag i januar, april, juli og oktober for 3 mdr. Sker betalingen ikke til tiden pålægges der et rykkergebyr. Er der fortsat ingen betaling, frakobles signalet uden yderligere varsel.

Rykkergebyr:

Ved manglende betaling udsendes en rykkerskrivelse inkl. et rykkergebyr. Betales dette ikke kan forbindelsen frakobles uden ydereligere varsel.

Pakkeskift:

Det er muligt at skifte pakke hvert kvartal. Ved pakkeskift udfyldes pakkeskiftblanket og der betales for pakkeskift. Begge dele skal være Foreningen i hænde 30 dage før nærmeste betalingskvartal.

Bland Selv:

Kræver medlemskab og tilslutning. Der betales for mellem- eller fuldpakke. Det kræver et pakkeskift at ændre fra en almindelig pakke til Bland Selv, derefter tilmelder medlemmet selv ved YouSee.

Tilslutning uden TV-signal:

Kræver medlemskab og tilslutning. Det kræver et pakkeskift at ændre fra almindelig pakke til tilslutning uden TV-signal (bredbånd), derefter tilmelder medlemmet selv ved Yousee.

Udmeldelse:

Skal ske med en skriftlig tilkendelse og betaling for et pakkeskift. Begge dele skal være Foreningen i hænde 30 dage før nærmeste betalingskvartal.

Overdragelse af TV-pakke:

Ved ejerskifte er det gratis for ny ejer at overtage den tidligere ejers TV-pakke, forudsat der ikke er restance på overtagelsestidspunktet. Der sendes besked til forening om overtagelse dato og navneændring på adressen.

Internet og Telefoni:

Kræver medlemskab og tilslutning. Foreningen har ikke noget med Internet og telefoni at gøre, dette er tilkøb ved YouSee.

PRISER FOR TV 2020 - BULLERUP ANTENNELAUG:

- Klik her

Kontakt bestyrelsen

Du kan kontakte bestyrelsen her.

Ved fejlmelding på TV, radio og
internet signal, kan der tages kontakt til YouSee på
telefon 70 70 40 40

Servicepartner: YOUSEE
70 70 40 40
Man-fre: 8:00 - 20:00
Vagt: 10:00 - 20:00