Generel info


Medlemsskab:

Ved tilslutning udfyldes indmeldingsblanket og der betales tilslutningspris. Husk tydelig adresse for hurtig ekspedition. Blanket og betaling skal være Foreningen i hænde før tilslutningen iværksættes.

Betaling:

Betaling skal ske den første bankdag i januar, april, juli og oktober for 3 mdr. Sker betalingen ikke til tiden pålægges der et rykkergebyr. Er der fortsat ingen betaling, frakobles signalet uden yderligere varsel.

Rykkergebyr:

Ved manglende betaling udsendes en rykkerskrivelse inkl. et rykkergebyr. Betales dette ikke kan forbindelsen frakobles uden yderligere varsel.

Pakkeskift:

Det er muligt at skifte pakke hvert kvartal. Ved pakkeskift udfyldes pakkeskiftblanket og der betales for pakkeskift, dette dækker udgifter til en servicemontør der omstiller adressen. Pakkeskiftblanket og betaling skal være Foreningen i hænde 30 dage før nærmeste betalingskvartal.

YouSee Play:

YouSee Play afløser i efteråret 2023 Bland Selv pakken, der herefter kun er tilgængelig for eksisterende Bland Selv-kunder.

Bland Selv:

Kræver medlemskab og tilslutning. Der betales for mellem- eller fuldpakke. Det kræver et pakkeskift at ændre fra en almindelig pakke til Bland Selv, derefter tilmelder medlemmet selv ved YouSee. Ved Bland Selv får man grundpakken på alle husstandens antennestik, for at tilgå Bland Selv kræves der et TV-kort eller TV-boks og internet. Mere info - Klik her

Tilslutning uden TV-signal:

Kræver medlemskab og tilslutning. Det kræver et pakkeskift at ændre fra almindelig pakke til tilslutning uden TV-signal (bredbånd), derefter tilmelder medlemmet selv ved Yousee.

Udmeldelse:

Skal ske med en skriftlig tilkendelse og betaling for et pakkeskift, dette dækker udgifter til en servicemontør der frakobler adressen. Udmeldelses blanket med tydelig adresse og betaling skal være Foreningen i hænde 30 dage før nærmeste betalingskvartal.

Overdragelse af TV-pakke:

Ved ejerskifte er det gratis for ny ejer at overtage den tidligere ejers TV-pakke, forudsat der ikke er restance på overtagelsestidspunktet. Der sendes besked til forening om overtagelse dato og navneændring på adressen. Tydelig adresse er vigtig for hurtig ekspedition.

Internet og Telefoni:

Kræver medlemskab og tilslutning. Foreningen har ikke noget med Internet og telefoni at gøre, dette er tilkøb ved YouSee.

Kontakt bestyrelsen

Du kan kontakte bestyrelsen her.

Ved fejlmelding på TV, radio og
internet signal, kan der tages kontakt til YouSee på
telefon 70 70 40 40

Servicepartner: YOUSEE
70 70 40 40
Man-fre: 8:00 - 20:00
Vagt: 10:00 - 20:00